Lednové setkání 2016 – beseda „O energii nejen pro lidstvo“

Lednové setkání 2016 – beseda „O energii nejen pro lidstvo“

Když se řekne energie, první co vytane na mysli jsou elektrárny, fosilní paliva jako ropa nebo plyn či naopak zdroje alternativní. Energii ale k životu potřebujeme i my, lidé – a taky všechny ostatní živé bytosti na této planetě. Energie je v potravinách, v krmivech pro hospodářská zvířata, energii potřebují ekosystémy, aby mohly fungovat.

Přednáška a následná diskuse se pokusí naznačit, že způsoby, jakými je energie na Zemi distribuována, mají zásadní význam nejen v průmyslu, energetice či dopravě, ale vedle problémů s klimatickou změnou i v zemědělství, lesnictví, výrobě potravin, protipovodňové ochraně či ochraně ohrožených druhů.
Hospodaření s energií by se tak mohlo stát společným jmenovatelem mnoha politik.

Po úvodní přednášce vystoupí v panelové debatě Ladislav Miko, Vojtěch Kotecký (Glopolis / Zelený kruh) a Martin Bursík (Liberálně ekologická strana).

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. – Bývalý český ministr životního prostředí je zástupcem generálního ředitele na Generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise, se zodpovědností za oblast potravinového řetězce, hygieny a bezpečnosti potravin. Působí také jako hostující profesor na antverpské univerzitě, kde přednáší předmět obnovy ekosystémů, a jako docent na Česká zemědělská univerzita v Praze (Metody studia ekosystémů) a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Životní prostředí a společnost). Publikuje v oboru půdní ekologie a půdní zoologie.

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. – Zoolog, publicista a ochránce životního prostředí pracuje jako analytik v think tanku Glopolis, členské organizaci Zeleného kruhu. Je členem Rady Agentury ochrany přírody a krajiny. Působil jako programový ředitel Hnutí DUHA, byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj, rok předsedal Friends of the Earth Europe, federaci ekologických organizací z třiceti zemí celého kontinentu. Pravidelně publikuje v Časopis Respekt, řadu článků týkajících se ochrany přírody a ekologické politiky napsal také pro VESMÍR, Literární noviny, Sedmá generace, MF Dnes či Hospodářské noviny.

RNDr. Martin Bursík – český politik, předseda Liberálně ekologické strany, poradce v oblasti energetiky a životního prostředí. Jako český ministr životního prostředí prosadil řadu ekologických opatření. S tématem debaty souvisí zejména úspěšný program na podporu úspor energie Zelená úsporám, potvrzení limitů těžby hnědého uhlí, první fáze ekologické daňové reformy, zabránění dovozu odpadů ze zahraničí do našich spaloven, vládní návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu či ministerský návrh politiky ochrany klimatu.


Fotografie z přednášky a debaty si můžete prohlédnout zde >>>