Jan Hollan, člen předsednictva LES

Jan Hollan, člen předsednictva LES

Fyzik a environmentalista, člen zastupitelstva MČ Brno-střed. Vyučuje předmět Environmentální aspekty využívání energie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Vzdělání: 1980 Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova Univerzita) v Brně, obor Fyzika
1983 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika plazmatu – udělen titul RNDr.
2009 Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství – udělen titul Ph.D., téma disertační práce „Pasivní domy a zářivé toky energie“
Od r.  2002 je členem zastupitelstva městské části Brno-střed za Stranu zelených.  Od roku 2010 pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Je členem ZO ČSOP Veronica. Od roku 1990 ve své práci propojuje astronomická témata s environmentálními. V posledních dvou oborech působí též badatelsky: je expertem na technologie pro pasivní domy, zabývá se i měřením slabého světla. Za svou průkopnickou práci v oblasti světelného znečištění, zejména za prosazení ochrany nočního prostředí do české legislativy,  dostal dvě ocenění International Dark Sky Association. V letech 1992 až 2002  přednášel astronomii na Pedagogické fakultě MU v Brně, od r. 2005 vyučuje předmět Environmentální aspekty využívání energie na Fakultě sociálních studií MU, od r. 2008 učí o zvukovém a světelném znečištění v předmětu Preventivní lékařství.