Džamila Stehlíková, bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny

Džamila Stehlíková, bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny

Bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny, lékařka. Zakladatelka spolku Relikty, které mapuje  osudy  starousedlíků v příhraničních oblastech na severozápadu Čech a usiluje o zachování  kolektivní paměti různých generací česko-německého pohraničí a lidí, „odsunutých uhlím“, kteří přišli o své domovy bourané kvůli těžbě.

Narodila se v Almaty v Kazachstánu a vystudovala lékařství v Moskvě, kde v osmdesátých letech také začínala s občanskými aktivitami v podobě šíření samizdatu. V občanských aktivitách pokračovala i v severních Čechách, kam se vdala v roce 1988, ale plně se zapojila do veřejného života svého regionu až po sametové revoluci.

Jako pedagožka  pracovala na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V roce 1998  stala členkou chomutovského zastupitelstva a ve stejném roce  vstoupila do Strany zelených. Následující dvě volební období  byla městskou radní a prošla stranickou hierarchii zdola – od řadové členky, přes pozice předsedkyně základní organizace, předsedkyně ústecké krajské organizace, členky předsednictva až po místopředsedkyni Strany zelených.

V letech 2007–2009  byla ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny v druhé Topolánkově vládě. Mezi výsledky této činnosti patří příprava antidiskriminačního zákona a založení Agentury pro sociální začleňování.

Po sjezdu Strany zelených v lednu 2014 opustila Džamila Stehlíková stranu. Svoje rozhodnutí odůvodnila nedostatkem sebereflexe po prohraných parlamentních volbách v roce 2013 a přílišným vychýlením strany doleva. Následně vstoupila do Liberálně ekologické strany LES a na sněmu  25. června 2017 byla zvolena místopředsedkyní.