Liberálně ekologická strana představila svou kandidátní listinu a priority pro volby do Evropského parlamentu

Liberálně ekologická strana představila svou kandidátní listinu a priority pro volby do Evropského parlamentu

Liberálně ekologická strana představila svou kandidátní listinu a priority pro volby do Evropského parlamentu

Trojicí vedoucí kandidátku do Evropského parlamentu je bývalá velvyslankyně v Bruselu Milena Vicenová, zástupce nevládních iniciativ Roman Haken, člen LES, a Olga Sommerová, filmová dokumentaristka a první místopředsedkyně LES. Na kandidátní listině jsou principem „zipu“ zastoupeny ženy stejně jako muži.  Na kandidátce jsou členové vedení LES, včetně symbolické účasti předsedy LES Martina Bursíka na posledním místě kandidátky.

LES si váží Evropské unie jako unikátního mírového projektu. Triem priorit pro volby do Evropského parlamentu je udržet svobodnou a nezávislou Českou republiku jako součást  bezpečné Evropské unie, usilovat o čistý vzduch, vodu a potraviny pro naši i budoucí generace, prosazovat rovnost šancí a důstojný život pro všechny.

Volební program vychází z Manifestu liberála (viz www.stranales.cz) a zdůrazňuje liberální hodnoty svobody omezené právem druhých a odpovědnost ve vztahu k budoucím generacím, kterým chceme a musíme zanechat  zdravou planetu.

Pro stranu LES je normální, že všichni kandidáti mají čistý štít, nekomunistickou minulost a negativní lustrační osvědčení. Odmítáme relativizaci hodnot a vztahu k minulosti. Podporujeme principiální postoj vůči Ukrajině a Rusku, uvědomujeme si, že jsme v historickém okamžiku a bojujeme za naši společnou evropskou svobodu a hodnotové ukotvení. Zavedení sankcí proti Rusku je principiální reakci na nepřijatelnou vojenskou invazi do suverénní země.

Milena Vicenová chce vnést do kampaně tato tři témata:

1.     1) urychlené zavedení tvrdých sankcí proti putinovskému Rusku, tj. neudělování víz pro ruské občany, zmrazení kont a podporu uzavření asociační dohody s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem,

2.     2) podpora využívání  lokálních zdrojů energie a potravin a přijetí závazku 40% úspory energie v rámci klimaticko-energetického balíčku,

3.    3)  vytvoření podmínek, aby se ženy mohly svobodně rozhodnout, jak chtějí pečovat o děti a kdy se vrátí a v jakém rozsahu do práce.

Strana uplatňuje princip etického financování volební kampaně.

Mezi kandidáty a kandidátkami jsou mimo jiné:

–      –  ředitelka Lauderových škol při Židovské obci v Praze, vdova po disidentovi a ministrovi životního prostředí Ivanovi Dejmalovi paní Kateřina Dejmalová,

–       – představitel Koalice STOP HF proti těžbě břidličných plynů Josef Matyáš,

–       – zástupce iniciativy Chceme demokratickou Ukrajinu skaut Martin Uhlíř,

–      –  bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková,

–       – člen stínové vědecké rady Národního parku Šumava Karel Matějka,

–       – bývalá poslankyně, někdejší předsedkyně Výboru pro Evropské záležitosti Kateřina Jacques,

–       – publicistka, vydavatelka, ženská aktivistka Kateřina Jonášová,

–       – Ital, ekonom, podnikatel trvale žijící v České republice, Francesco Vitale.

–       – vedoucí místních akčních skupin MAS Ostrožsko a Horňácko Jana Bujáková a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Anna Čarková.

 

Kandidátní listina LES pro volby do Evropského parlamentu, 2014

  • MVDr. Milena Vicenová, bývalá velvyslankyně České republiky při EU v Bruselu a bývalá ministryně zemědělství, bez p.p., Praha
  • Ing. et Bc. Roman Haken, zástupce nestátních neziskových organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu, LES, Přerov, Olomoucký kraj
  • Doc. MgA. Olga Sommerová, filmová dokumentaristka – vysokoškolská pedagožka, členka zastupitelstva MČ Praha 7, LES, Praha
  • PhDr. Ivan Rynda, vysokoškolský učitel – sociální ekolog, bývalý poslanec a předseda výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění, LES, Praha
  • PhDr. Kateřina Jacques, politoložka, bývalá poslankyně a předsedkyně Výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PSP ČR, LES, Praha
  • RNDr. Jan Hollan PhD., fyzik a environmentalista, člen zastupitelstva MČ Brno-střed, LES, Brno, Jihomoravský kraj
  • RNDr. Yvonna Gaillyová CSc., ředitelka Ekologického institutu Veronica, členka zastupitelstva Brno-střed, bez p.p., Brno, Jihomoravský kraj
  • Ing. Karel Matějka, CSc., vědecký pracovník v ekologii, lesnictví a zpracování dat, člen stínové vědecké rady Národního parku Šumava, LES, Praha
  • MUDr. Džamila Stehlíková, bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny, lékařka, LES, Praha
  • Mgr. Jan Balcar PhD., učitel ZŠ Úpice-Lány, ředitel MAS Království Jestřebí hory, o.p.s., LES, Libňatov, Královéhradecký kraj
  • Mgr. Kateřina Dejmalová, literární historička, ředitelka Lauderových škol při Židovské obci v Praze, ředitelna Nadace Ivana Dejmala, LES, Praha
  • Josef Matyáš, podnikatel v oboru ekologické vytápění, člen Koalice Stop HF proti těžbě břidličných plynů v ČR, LES, Náchod, Královéhradecký kraj
  • Mgr. Kateřina Jonášová, členka zastupitelstva města Nižbor, publicistka, vydavatelka, bez p.p., Nižbor, Středočeský kraj
  • Ing. Martin Uhlíř, MBA, zástupce iniciativy Chceme demokratickou Ukrajinu, člen zastupitelstva MČ Praha 10, bez p.p., Praha
  • Jana Bujáková, manažerka MAS Ostrožsko a Horňácko, LES, Louky – Jarošov, Zlínský kraj
  • Dott. Francesco Vitale, ekonom, bez p.p., Itálie
  • Anna Čarková, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, bez p.p., Kelčany – Žádovice, Jihomoravský kraj
  • Mgr. Ing. Jiří Kůs, jednatel nanoSPACE s.r.o, LES, Vodňany,  Jihočeský kraj
  • MgA. Barbora Jurkovičová, podnikatelka v oblasti filmového průmyslu (produkční, manažerka lokací), LES, Praha
  • Ing. Tomáš Havlíček, vodohospodář a krajinný inženýr, LES, Brno, Jihomoravský kraj
  • Bc. Eva Arnošt, projektová manažerka sociálního podniku, bez p.p., Skotnice, Moravskoslezský kraj
  • Mgr. Milan Mraček, právník, LES, Praha
  • PhDr. Dana Stehlíková CSc., historička umění, LES, Praha
  • Mgr. Michal Krejčí, ekolog, předseda Unie pro řeku Moravu, LES, Hlubočky, Olomoucký kraj
  • Mgr. Iveta Bůžková, projektová manažerka, bez p.p., Praha
  • Ing. Tomáš Pikola,  ekonom, LES, Silůvky,  Jihomoravský kraj
  • Mgr. Aneta Pavlová, herečka a lektorka, bez p.p., Praha
  • RNDr. Martin Bursík, ekolog, bývalý ministr životního prostředí, LES, Praha

Pozn.
Žádná z kandidátek a kandidátů nebyl členem KSČ(M).
Všichni kandidáti mají negativní lustrační osvědčení.