Před deseti lety došlo k slavnostnímu odhalení pamětní desky u hrobu svatého Cyrila v římské bazilice sv. Klementa. Desku odhalila tehdejší předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová

Před deseti lety došlo k slavnostnímu odhalení pamětní desky u hrobu svatého Cyrila v římské bazilice sv. Klementa. Desku odhalila tehdejší předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová

Solunští bratři Konstantin a Metoděj, pozvaní v roce 863 na Velkou Moravu knížetem Rostislavem, přeložili slovanské bohoslužebné texty a přinesli je do Říma, kde je v roce 868 schválil papež Hadrián II. Nedlouho poté Konstantin onemocněl, vstoupil do kláštera řeckých mnichů při bazilice s. Prassede a zvolil si jméno Kyrillos. Zemřel 14. února 869 ve věku 42 dvou let. Přestože měl být nejprve pohřben v bazilice sv. Petra, jeho bratr Metoděj vymohl, aby byl spočinul po boku sv. Papeže Klimenta, jehož ostatky do Říma přivezl právě v Bazilice sv. Klementa.

U hrobky jsou nápisy v několika slovanských jazycích, vyjadřující Cyrilovi dík za jeho misionářskou činnost. Vzkaz v češtině tam dlouho chyběl. Vzkaz v češtině zní:  SVATÝ CYRIL UMÍRAJE UČEDNÍKY ŽEHNAL: TYS MI JE DAL, TOBĚ, BOŽE, JE VRACÍM. SVOU MOCNOU PRAVICÍ JE VEĎ A POKROVEM SVÝCH KŘÍDEL JE PŘIKRYJ

Foto MZV ČR: Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová slavnostně odhalila pamětní desku u hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klementa