Místopředsedovi neoficiálního parlamentu krymskotatarského národa Narimanu Dželjalovi hrozí 20 let vězení za údajnou sabotáž. Vystupoval proti ruské okupaci Krymu. 4. září 2021 byl zatčen.

Místopředsedovi neoficiálního parlamentu krymskotatarského národa Narimanu Dželjalovi hrozí 20 let vězení za údajnou sabotáž. Vystupoval proti ruské okupaci Krymu. 4. září 2021 byl zatčen.

Nová vlna represí a násilí proti krymskotatarskému národu na okupovaném Krymu probíhá od začátku září. Místopředseda zakázaného parlamentu krymských Tatarů Nariman Dželjal vystupoval proti ruské okupaci. 4. září 2021 byl zatčen.

Nariman Dzeljal napsal v dopise z vezení: „Na takový zvrat událostí jsem čekal dlouho. Překvapilo mě, za co mě zavřeli – „sabotáž“. Nikdy mě nenapadlo to dělat. Když mě odváděli, otec se zeptal, jestli mě zavřou…“

Ruští okupanti chtějí prezentovat Ukrajinu jako „stát-sabotér“ a krymské Tatary jako extremisty a teroristy.

Může se jednat o casus belli pro ruskou okupaci Ukrajiny, pochopitelně až se spustí Nord Stream 2, který obchází území Ukrajiny?

Česko zadržení krymských Tataru včetně Dželjala odsoudilo a vyzvalo k jejich propuštění. Osmnáct senátorů a senátorek a devět poslanců napříč politickými kluby se připojilo k prohlášení, které odsuzuje zadržení krymského lidskoprávního aktivisty Narimana Dželjala. Svůj podpis k prohlášení připojili senátoři Přemysl Rabas a David Smoljak.

V prohlášení členů Parlamentu ČR mj. stoji:

„V březnu 2020 pan Dželjal přijal pozvání do Senátu Parlamentu ČR, kde vystoupil na semináři o stavu lidských práv na okupovaném Krymu. Z jeho veřejného vystupování bylo zřejmé, že se jedná o občana, který nenásilným způsobem obhajuje respektování lidských práv, dodržování mezinárodního práva a mezinárodních závazků, ke kterým se Ruská federace na mezinárodní úrovni zavázala. S hlubokým znepokojením proto sledujeme snahy o účelové vyobrazení pana Dželjala jako extremisty a odsuzujeme politickou represi ze strany orgánů Ruské federace.

Nynější uvěznění považujeme za cynickou reakci Ruské federace na nedávné zasedání Krymské platformy v Kyjevě, jehož se zúčastnil i předseda Senátu Parlamentu ČR, a kde se jednalo také o postavení krymských Tatarů na Krymu. Současné pronásledování pana Dželjala považujeme za hrubé porušování demokratických principů a svobody slova.

V pravidelných zprávách a prohlášeních Evropské unie, Valného shromáždění OSN a Vysokého komisaře OSN pro lidská práva je opakovaně poukazováno na systematické porušování mezinárodních závazků, mezinárodního práva, základních lidských práv a práv menšin na poloostrově Krym ze strany Ruské federace. Důkazem toho je i současné pronásledování pana Dželjala a dalších osob.

Vyzýváme proto Ruskou federaci k okamžitému propuštění pana Narimana Dželjala a dalších čtyř zadržených osob. Žádáme osvobození více než stovky politických vězňů z Krymu včetně těch, kteří jsou nelegálně držení ve věznicích na území Ruské federace.

Obracíme se na českou vládu, aby se na úrovni EU zasadila o propuštění těchto politických vězňů a iniciovala další koordinované kroky členských států EU.“

 

Foto: setkání s Olegem Sencovem a Narimanem Dželjalem na půdě Senátu České republiky v březnu 2020