Janis Sidovský kandiduje do Senátu za Liberálně ekologickou stranu LES a hnutí SEN21 v senátním obvodu č. 16 Beroun

Janis Sidovský kandiduje do Senátu za Liberálně ekologickou stranu LES a hnutí SEN21 v senátním obvodu č. 16 Beroun

Janis Sidovský pochází z Pardubic, ale déle než 27 let je jeho domovem městys Karlštejn. Přestože drží trvalé vztahy v soukromí a v práci, jeho hlavní myšlenkou je změna kupředu.
Díky této vlastnosti se mu jako místostarostovi Karlštejna podařilo prosadit několik změn, které zlepšily život občanů a přispěly ke kvalitnějšímu vnímání obce jako turistické destinace Berounska.
Prosadil například tržní řád a pravidla, která omezují reklamní smog, vytvořil plán pro obnovu mobiliáře včetně navigačních systémů a relaxačních míst pro seniory a návštěvníky. Na základě petice občanů ve spolupráci se starostou Petrem Rampasem zajistil snížení povolené rychlosti v obci, což zvýšilo bezpečnost pro všechny.

Úsilí věnoval rovněž změně komunikace s občany a veřejností – nový web městyse vyhrál 2 ocenění v soutěži Zlatý erb, přičemž v kategorii Nejlepší turistická prezentace roku 2000 se Karlštejn umístil jako jediná obec ze Středočeského kraje. Patří k zakladatelům nadace Kapka naděje, s Vendulou Pizzingerovou opakovaně pořádal benefice pro dětské hematologické oddělení v Praze – Motole. Produkoval charitativní pořady Pomozte dětem a podílel se na dobročinných koncertech Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

V současnosti je producentem představení Noc na Karlštejně, který uvádí už 7. sezónu na nádvoří hradu Karlštejn. Jeho druhý aktuální projekt, 4 Tenoři, byl loni oceněn Zlatou deskou.

Janis Sidovsky vysvětluje proč kandiduji takto:  „Jsem zastáncem férového přístupu a spravedlnosti pro všechny. Jako místostarosta Karlštejna jsem během svého volebního období
zjistil, že některé záležitosti nelze změnit z malé vesničky u Prahy. Mám za to, že bych měl hájit zájmy občanů tam, kde se pro ně schvalují zákony a tím místem je Senát Parlamentu
České republiky. Jsem přesvědčen, že se politika dá dělat férově, otevřeně a slušně. Ve svém povolání a soukromém životě tyto zásady ctím a desítky let se mi jejich dodržování vyplácí.

Vím, jak je pro někoho byrokracie složitá, v Karlštejně jsem občanům pomáhal s vyplňováním žádostí pro poskytnutí kotlíkové dotace. Otevřu bezplatnou právní poradnu pro pomoc občanům při sporech s veřejnou mocí. Jako odborník v oblasti kultury zdarma poradím s organizací regionálních nebo obecních akcí spolkům i jednotlivcům. Moje kancelář bude kontaktní a otevřená pro všechny.

Nebudu sedět na několika židlích jen proto, abych měl funkci. Chci se naplno věnovat Senátu, proto nekandiduji v komunálních volbách. Myslím, že takové rozhodnutí je fér k občanům, jejichž hlas bude mými ústy znít v Horní komoře Parlamentu ČR.

Jako zvolený senátor povedu transparentní diář, aby každý mohl vidět moji pracovní agendu a s kým jednám. Jsem pro rozšíření pravomoci NKÚ k dohledu nad hospodařením obcí a krajů.
Ve svém programu se chci zasazovat o ochranu přírody a zvířat, důrazně podporovat všechna opatření a zákony, které budou chránit děti před šikanou a dalšími negativními projevy současného
světa. Stejně důležitá je ochrana seniorů a jejich práv včetně udržitelnosti spravedlivého důchodu.

Detaily programu najdete na mém webu sidovsky.cz.“