Jan Grulich – „náš senátor z hor“ byl zvolen místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Jan Grulich – „náš senátor z hor“ byl zvolen místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Ve středu 11. listopadu 2020 proběhla 1. schůze Senátu PČR. Ústavou předepsaný slib složilo 25 z 27 nově zvolených senátorů, kteří byli zvoleni v říjnu, včetně senátorů, zvolených s podporou LES.
Nejmladší senátorka Adéla Šípová přečetla slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
Následně senátoři složili slib do rukou předsedy Miloše Vystrčila.
Miloš Vystrčil byl odpoledne zvolen předsedou Senátu. Podle senátora Jana Grulicha je to člověk pevného charakteru: „Ve svém projevu děkoval rodině a přátelům, že ho drží při zemi, aby byl stále „obyčejným“ člověkem. Přesně to je i moje přání, abych i po šesti letech v Senátu byl stále normálním a pokorným člověkem.
Také proběhly volby do výborů. Mám velkou radost z toho, že budu působit ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Na dnešním prvním jednání jsem byl kolegy zvolen místopředsedou. Předsedou výboru zůstává nadále profesor Jiří Drahoš. Těším se na spolupráci a mám naději, že se nám povede vzdělávání v české společnosti posunout výš. Budu pro to v Senátu dělat vše, co bude v mých silách.“