Česko patří z EU mezi čtyři nejpomalejších zemí  z hlediska plánovaného nárůstu výroby elektrické energie z větru a solární fotovoltaické elektřiny

Česko patří z EU mezi čtyři nejpomalejších zemí  z hlediska plánovaného nárůstu výroby elektrické energie z větru a solární fotovoltaické elektřiny

Větrná a solární energetika patří v posledních letech k dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Od roku 2005 se podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v EU zdvojnásobil: z 15 % vzrostl skoro na třetinu. Hlavní hybnou příčinou tohoto růstu bylo zvýšení podílu větrné a solární fotovoltaické energie. Náklady na výrobu elektřiny z větru a sluneční energie jsou nyní schopny konkurovat nákladům na výrobu elektřiny spalováním fosilních paliv. Období výrazného pokroku, jež začalo v roce 2005, vystřídalo po roce 2010 zpomalení. 

V České republice stále přetrvává stigmatizace solární energie. Vláda Andreje Babiše bez meziresortního připomínkového řízení schválila snížení podpory fotovoltaiky na nejnižší možnou úroveň. Vláda místo obnovitelných zdrojů plánuje vybudování nového jaderného reaktoru v Dukovanech, který by měl být dostaven v roce 2036.