Roman Haken, zástupce neziskového sektoru

Roman Haken, zástupce neziskového sektoru

Zástupce nestátních neziskových organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu.

Díky trampingu a Hnutí Brontosaurus se začal zajímat o životní prostředí, a nastoupil na dráhu podnikového ekologa – energetika a vodohospodáře v Okresním podniku služeb Přerov, podmínkou byla nástavba oboru životní prostředí (1988), po aktivní účasti v sametové revoluci nastupuje na nově zřízený Federální výbor pro životní prostředí k ministrovi J. Vavrouškovi. Zde má na starosti vztah státu k neziskovým organizacím. Po demontáži federace předsedou Strany zelených, Moravskoslezské zemské organizace (1992), v roce 1996 odchází z politické strany do neziskového sektoru: Centrum pro komunitní práci. Tato neziskovka dnes zaměstnává několik desítek expertů po celé republice a věnuje se především místnímu udržitelnému rozvoji.

Řadu let členem Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace (1998-2017, čestná funkce), jejího Výboru pro Evropskou unii, byl radním a následně zastupitelem v Přerově (1990-1994), prvním předsedou Hnutí Brontosaurus (1990-1991), od roku 2006 zastupuje neziskový sektor jako poradce v Evropském hospodářském a sociálním výboru, Brusel. Jako zpravodaj Výboru se věnuje především tématům místního rozvoje v kohezní politice, participativní demokracie, zásadám partnerství mezi sektory a udržitelnému rozvoji. Vystudoval ekonomii a management (Ing.) a diplomatické služby (Mgr.), externě přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Mendelově univerzitě v Brně.

Za prioritu považuje větší prostor pro účast občanu v rozhodovacím procesu. Občanem s právy nemá být člověk pouze při volbách, ale po celý život a veřejná správa by měla být přejmenována na veřejnou službu – byla zřízena, aby občanům sloužila, a je placena z jejich daní.