Ivan Rynda, místopředseda LES

Ivan Rynda, místopředseda LES

Sociální ekolog, pedagog na fakultě humanitních studií na UK, předseda Českého národního komitétu UNESCO Člověk a biosféra, s dlouhodobým zájmem o politiku, který projevil i jako poslanec a předseda výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění ČSFR.

Studoval filosofii a češtinu na filosofické fakultě UK v Praze. Od roku 1975 se živil jako sanitář, montér, myč oken a knihovník, poté jako programátor a systémový analytik. Filosofie, literární věda, zájem o politiku a věci veřejné a o globální problémy lidské civilizace jej dovedly k problematice životního prostředí. V letech 1990–92 byl předsedou výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění ČSFR, v letech 92–94 poradcem ministra zemědělství ČR, v letech 1994–1998 zastupitelem městské části Praha 10, v roce 1998 členem zastupitelstva hlavního města Prahy.
Od léta 92 do roku 2008 působil na Karlově universitě jako člen a zástupce ředitele Centra UK pro otázky životního prostředí, od roku 2000 současně jako vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií. V letech 1996 až 2001 člen akademického senátu UK a jeho pedagogické komise, do roku 1999 místopředseda oborové sekce grantové agentury UK. V roce 2000 spoluzakládá Fakultu humanitních studií UK a současně zakládá katedru a obor sociální a kulturní ekologie, který přednáší. Spoluzakladatel Společnosti pro trvale udržitelný život (místopředseda) a Národního lesnického komitétu, zakládající člen Českého komitétu pro hodnocení vlivů na prostředí (IAIA – International Association of Impact Assessment) při Akademii věd ČR, člen Poradního sboru Ústavu pro ekopolitiku, člen Vědecké rady Ústavu ekologie krajiny Akademie věd ČR, člen meziresortní pracovní skupiny Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, člen pracovní skupiny Sport a prostředí Českého olympijského výboru (1998–), člen odborného grémia ministra životního prostředí pro národní parky (1999–), člen rady Národního certifikačního střediska (1999–) pro certifikaci dřeva, člen Vědecké sekce Rady Národního parku Šumava (2000–2011) a člen Rady Krkonošského národního parku (2004–), člen Rady pro trvale udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí České republiky (2000–), člen metodického grémia Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (20006). Člen odborné poroty soutěže EkoFilm (2001–2005), České asociace Římského klubu (2002–), Českého národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra (2001–) a od roku 2008 jeho předseda, člen České komise pro UNESCO, člen výkonného výboru, předseda sekce pro životní prostředí (2011–); od založení v r. 2008 člen výboru České společnosti pro ekologii, dále člen. Roku 2011 jmenován členem Rady Agentury pro ochranu přírody a krajiny.
Držitel Ceny Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj za rok 2002.